Rada Techniczna nr 16

Dnia 17.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 16 na której omawiano: Projekt Budowlany – system odwodnienia.

Rada Budowy nr 8

Dnia 14.02.2022 odbyła się Rada Budowy nr 8:

 1. Omówiono postęp prac projektowych
 2. Wykonawca przedstawił PTZ drogowej i branżowej
 3. Projektant omówił zakres prac projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID oraz aktualny stan działań Wykonawcy
 4. Omówiono aktualne sprawy kontraktowe tj.:
  • Zakres Zamówienia
  • Termin wykonania Kamienia Milowego nr 1
  • Złożenie Wniosku o ZRID
  • Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi.
  • Termin uzyskania ZRID wskazany w Programie Prac Projektowych
  • Zmiany w Prawie
  • Analiza akustyczna dla aktualnych rozwiązań projektowych.
  • Zlewnie z terenu przyległego nie uwzględnione w I Etapie inwestycji i w udostępnionych materiałach przetargowych wpływające na wielkość istniejących zbiorników retencyjnych oraz wymaganą przepustowość istniejących kanałów deszczowych.
  • Doprowadzenie istniejącego systemu odwodnienia do zgodności z aktualnie obowiązującym prawem i przepisami.
  • Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanym trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km
  • Powiadomienia o Roszczeniu

Rada Techniczna nr 15

Dnia 10.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 15 na której omawiano:

 1. Projekt Budowlany – system odwodnienia
 2. Uwagi do branży drogowej, PZT
 3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branży telekomunikacyjnej – kanał technologiczny.

Rada Techniczna nr 14

Dnia 07.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 14 na której omawiano:

 1. Operat Wodnoprawny na przekroczenie cieków i rzek przez Obiekty Inżynierskie
 2. Harmonogram spotkań akceptujących DW

Rada Techniczna nr 13

Dnia 27.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 13 na której omawiano:

 1. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 2. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 3. Operat Wodnoprawny
 4. Sprawy finansowe – PŚP nr 7
 5. Program Prac Projektowych

Rada Techniczna nr 12

Dnia 14.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 12 na której omawiano:

 1. System odwodnienia i zbiorniki retencyjne
 2. Operaty wodnoprawne
 3. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 4. Projekt SOR
 5. KSZR i kanał technologiczny
 6. Linie rozgraniczające teren
 7. Ekrany akustyczne

Rada Budowy nr 7

W dniu 10.01.2022 odbyła się Rada Budowy nr 7.

Omówiono:

 1. Lokalizacje KSZR poza zakresem opracowania.
 2. Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanymi trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km.
 3. Analizę Akustyczna.
 4. Odwodnienie pasa drogowego.
 5. Kanał technologiczny.
 6. Obiekty Inżynieryjne.

Wykonawca przedstawił wykaz korespondencji związanej z uzyskaniem warunków technicznych.

Rada Techniczna nr 11

W dniu 21.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Inżynier Kontraktu Waldemar Kubiś przestawił główny temat Rady Technicznej, którym był System Odwodnienia w ciągu trasy S6. Omówiono przepusty pod drogami oraz zbiorniki retencyjne.

Rada Budowy nr 6

W dniu 13.12.2021 odbyła się Rada Budowy nr 6.

 1. Wykonawca omówił zagadnienia : PZT, ekrany akustyczne oraz odwodnienie pasa drogowego.
 2. Kierownik Projektu poruszył temat kompletności uzyskanych przez Wykonawcę Warunków Technicznych.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 23.11.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 10. Omówiono następujące tematy:

 1. Branża elektryczna – warunki techniczne.
 2. Analiza projektu SOR.
 3. Analiza Prognozy Ruchu.
 4. Aktualizacja PZT.
 5. Wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych.
 6. System Zarządzania Ruchem.