Rada Techniczna nr 41

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 41, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 24

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 39

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 39, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 38

W dniu 23 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 37

W dniu 16 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 23

W dniu 08 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 36

W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Techniczna nr 35

W dniu 18 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.

Rada Budowy nr 22

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 22, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Rada Techniczna nr 34

W dniu 4 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.