Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel: +48 58 511 24 00
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:
Karol Grzonka
kgrzonka@gddkia.gov.pl
tel. +48 538 517 219

Projektant:

Mosty Katowice Sp.z.o.o
ul. Rolna 12
40-555 Katowice

Instytucje zaangażowane w realizację projektu: