Wykonawca:

Strabag Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

tel.  +48 22 7144-800

e-mail: pl_office.strabag@strabag.com

Adres korespondencyjny na czas projektowania:

Ul. Witomińska 2

81-311 Gdynia

Przedstawiciel Wykonawcy:

Adam Burkacki

adam.burkacki@strabag.com

Projektant:

Mosty Katowice Sp.z.o.o

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

Nadzór:

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Ul. Kamiennogórska 22

60-179 Poznań

tel. +48 61 867 40 50

e-mail: office@lafrentz.pl

Terenowe Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Szymanowskiego 10

76-200 Słupsk

Inżynier Kontraktu:

Waldemar Kubiś

e-mail: biuro.slupsk@lafrentz.pl

tel. 662 061 533

Instytucje zaangażowane w realizację projektu: