Rada Techniczna nr 32

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła sią Rada Techniczna nr 32. Tematy omawiane na radzie:

 1. Uwagi i uzgodnienia w zakresie ekranów akustycznych
 2. Uwagi wnoszone do PT odbiegające od zatwierdzonych PW:
  • Tom III/1 Most MS-01
  • Tom V/2 Usunięcie kolizji z siecią oświetleniową GDDKiA
  • Aktualizacja Budowa oświetlenia i zasilania MOP

Przekazanie placu budowy

W dniu 14 marca 2023 r. przekazany został Plac Budowy.

 1. Protokół przekazania podpisali:
  • Ze strony Zamawiającego – GDDKiA O/Gdańsk:
   • Kierownik Projektu Piotr Nisgorski
   • Kierownik GDDKiA Rejon Słupsk – Sebastian Dymek
  • Ze strony Wykonawcy:
   • Przedstawiciel Wykonawcy – Adam Burkacki
   • Kierownik Budowy – Rafał Kujawa
  • W obecności:
   • Inżyniera Kontraktu – Waldemara Kubisia
 2. Wycinka drzew i krzewów niezbędnych do wykonania zadania odbyła się przed okresem gniazdowania ptaków, tj. od 27 lutego do 10 marca 2023 r., pod nadzorem służb ornitologicznych (w uzgodnieniu z Zamawiającym rozpoczęła się przed otrzymaniem Decyzjo ZRID).
 3. Po przejęciu Placu Budowy Wykonawca, w dniu 15 marca 2023 r. przystąpił do:
  • prac przygotowawczych do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy, tj. wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, wykonania wyjazdów z budowy na drogę ekspresową S6,
  • przygotowania zapleczy budowy do wykonania obiektów mostowych,
  • wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – odcinek 2.

Rada Budowy nr 21

W dniu 13 marca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 21, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Uzyskanie decyzji ZRID

W dniu 03 marca 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 4zrid/2023/MCH, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupsk”.

Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.

Rada Techniczna nr 31

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31, podczas której zostały omówione STWiORB z zakresie branży mostowej.

Rada Budowy nr 20

W dniu 13 lutego 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 20, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Rada Techniczna nr 30

W dniu 10 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 30:

Tematy omawiane na radzie:

 1. Omówienie wyników dodatkowych badań podłoża gruntowego,
 2. Ocena określenia grup nośności podłoża,
 3. Omówienie PW Branża drogowa.

Narada Techniczna

W dniu 30 stycznia 2023 r. odbyła się Narada Techniczna dotycząca zasilania infrastruktury drogowej.

Rada Techniczna nr 29

W dniu 18 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29.

Tematy omawiane na radzie:

 1. Dodatkowe badania podłoża gruntowego
 2. Status DW w zakresie Obiektów Inżynierskich,
 3. Program dla etapu Robót,
 4. PW Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczenie urządzeń wodnych,
 5. PZJ Wycinka drzew i Zdjęcie Humusu,
 6. Tymczasowa Organizacja Ruchu,
 7. PW Ekrany akustyczne,
 8. Koordynacja robót na styku odcinków,
 9. Status Dokumentacji Wykonawcy
 10. PW zasilania infrastruktury drogowej

Rada Techniczna nr 28

W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Omawiane były na niej następujące tematy:

 1. Projekt Wykonawczy Wiadukt WS-02, PW Most MS-03, PW Most MS-04.
 2. Projekt Wykonawczy TOM III_1 Most MS-01, Most MS-03, PW Most MS-04 – Posadowienie na palach,
 3. STWiORB -y w zakresie branży inżynieryjnej,
 4. Projekt Wykonawczy Ekrany Akustyczne,
 5. Projekt Wykonawczy Zasilanie infrastruktury drogowej.
 6. Projekt Wykonawczy TOM II Branża drogowa
 7. Projekt Wykonawczy TOM IV/1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczenie urządzeń wodnych