Narada Techniczna

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna, na której zostały omówione uwagi do Projektów Wykonawczych branży mostowej oraz Ekranów Akustycznych a także Specyfikacje Technicznej branży mostowej.

Narada Techniczna

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna w sprawie analizy wpływu zlewni przyległej na rozwiązania PW KD.

Rada Budowy nr 17

Dnia 14 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na grudzień.

Rada Techniczna nr 25

W dniu 8 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25, na której omówione zostały uwagi Zamawiającego i Konsultanta do Projektu Wykonawczego Branży drogowej.

Rada Budowy nr 16

W dniu 10 października 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na listopad.

Rada Techniczna nr 24

W dniu 4 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24, na której omówione zostały uwagi do PW Ekrany Akustyczne oraz uwagi do PAB Odwodnienie i melioracje.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23, na której omówione zostały tematy:

1. Plan działań Ratowniczych

2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

3. Posadowienie Obiektów Inżynierskich.

Narada Techniczna

Dnia 13 września 2022 r. odbyła sią Narada Techniczna tematem, której było omówienie Programu Prac Projektowych rew. 0.77.

Rada Budowy nr 15

Dnia 12 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na wrzesień.

Rada Budowy nr 14

Dnia 22 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na sierpień.