Zmiany w Przedstawicielstwach

Od dnia 17.08.2022 r. funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pełni Pan Adam Burkacki. Tym samym od dnia 17 sierpnia Pan Mariusz Schab pełni funkcję Zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 22

Dnia 09 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Tematem było omówienie STWiORB, Programu Prac Projektowych, statusu Pozwoleń Wodnoprawnych oraz ZRID.

Rada Budowy nr 13

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na lipiec.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Tematem było uzgodnienie zakresu dróg do remontu.

Rada Budowy nr 12

W dniu 13.06.2022 odbyła się Rada Budowy nr 12, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych oraz harmonogram prac projektowych na czerwiec 2022.

Rada Techniczna nr 20

W dniu 09.06.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 20. Tematami poruszanymi było omówienie spraw związanych z przedłożonym opracowaniem Map do Celów Projektowych (MDCP) zgodnie z SP-30.10.00 pkt. 4.5.3.5 rew. 0.1 oraz uwag do materiałów do Zgłoszenia Robót Budowlanych.

Rada Techniczna nr 19

Dnia 26.05.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 19. Poruszanymi tematami były sprawy związane z Wnioskami o Pozwolenia Wodnoprawne oraz Wnioskiem o decyzję ZRID.

Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy

Dnia 23.05.2022 nastąpiła zmiana Przedstawiciela Wykonawcy. Funkcję tę tymczasowo pełni Pan Mariusz Schab.

Rada Budowy nr 11

W dniu 9 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 11, na której omówiono stan prac projektowych oraz harmonogram prac projektowych. Wykonawca przedstawił Plan Sytuacyjny zakresu na zgłoszenie robót budowlanych i omówił miejsca/zakresy, które wg Projektanta: wychodzą poza Zakres Zamówienia określony w PFU, wychodzą poza teren będący w administracji GDDKiA (teren prywatny), bądź powodują trudność w zasileniu i sterowaniu modułów (np. bramownica na terenie Łosina lub miasta Słupsk).

Rada Budowy nr 10

W dniu 11.04.2022 odbyła się Rada Budowy nr 10, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych.