Rada Techniczna nr 28

W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28. Omawiane były na niej następujące tematy:

 1. Projekt Wykonawczy Wiadukt WS-02, PW Most MS-03, PW Most MS-04.
 2. Projekt Wykonawczy TOM III_1 Most MS-01, Most MS-03, PW Most MS-04 – Posadowienie na palach,
 3. STWiORB -y w zakresie branży inżynieryjnej,
 4. Projekt Wykonawczy Ekrany Akustyczne,
 5. Projekt Wykonawczy Zasilanie infrastruktury drogowej.
 6. Projekt Wykonawczy TOM II Branża drogowa
 7. Projekt Wykonawczy TOM IV/1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i oczyszczenie urządzeń wodnych

Rada Budowy nr 19

W dniu 9 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Rada Techniczna nr 27

W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 27, na której omówione zostały tematy w zakresie wielkości Kanału technologicznego, kablowych linii światłowodowych, rozstawu studni oraz wielkości kanałów.

Rada Techniczna nr 26

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 26, na której został omówiony Projekt Wykonawczy Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie urządzeń wodnych.

Rada Budowy nr 18

W dniu 12 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 18, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych.

Harmonogram prac projektowych przewidzianych na grudzień:

 1. Dokumentacja projektowa prace nad PW (PT) i STWIORB – kontynuacja prac
 2. Zatwierdzenie Aktualizacji Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 3. Zatwierdzenie w GDDKiA Tymczasowej Organizacji Ruchu
 4. Kontynuacja prac/zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu
 5. Materiały do zgłoszenia robót – teren obwodnicy (KT, zasilanie, drogi, ogrodzenia, SZR).
 6. Materiały do zgłoszenia robót – teren w Mieście Słupsk (SZR) – Uzgodnienie PSOR z ZIM Słupsk, a następnie lokalizacji i zasilania SZR z UM Słupsk

Narada Techniczna

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna, na której zostały omówione uwagi do Projektów Wykonawczych branży mostowej oraz Ekranów Akustycznych a także Specyfikacje Technicznej branży mostowej.

Rada Budowy nr 17

Dnia 14 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na grudzień.

Narada Techniczna

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyła się Narada Techniczna w sprawie analizy wpływu zlewni przyległej na rozwiązania PW KD.

Rada Techniczna nr 25

W dniu 8 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25, na której omówione zostały uwagi Zamawiającego i Konsultanta do Projektu Wykonawczego Branży drogowej.

Rada Budowy nr 16

W dniu 10 października 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na listopad.