Rada Techniczna nr 5

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5.

Poruszano kwestie:

 • RwPB
 • stref przejściowych oświetlenia drogowego oraz inne sprawy z branży elektroenargetycznej
 • Zagrożeń związanych z podziałem nieruchomości
  Omówiono sprawy poruszane na RT nr 4, a nie zakończone

Rada Techniczna nr 4

W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 4.

 1. Analizowano szczegółowo RwPB, w tym potencjalne działki do podziału.
 2. KP omówił procedowanie uzyskania decyzji ZRID.
 3. Wykonawca zadeklarował, że złoży do Starostwa dokumenty (mapę do celów projektowych) przygotowane na materiałach z Ośrodka Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 18 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3.

1.Przedłożenie przez Wykonawcę Planu Płatności
2.Omówienie PPP
3.Omówienie PZJ
4.Omówienie uwag IK i KP do RwPB
5.Ustalenie działania w sprawie uzyskania map do celów projektowych

Rada Budowy nr 2

W dniu 9 sierpnia 2021 r . odbyła się Rada Budowy nr 2.

 1. Realizowano poszczególne punkty z agendy RB poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 2. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych
 3. Wykonawca wystawił wniosek o PŚP nr 2
 4. Wykonawca podtrzymał Roszczenia złożone w ubiegłym okresie/miesiącu.
 5. Wykonawca poinformował o prowadzonych pracach związanych z Inwentaryzacją przyrodniczą z okresu wiosennego

Rada Techniczna nr 2

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2.

 1. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Program Prac Projektowych (PPP)
  • Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
 2. Odrzucenie dokumentów i skierowanie ich do poprawy i uzupełnienia.
 3. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Robocza Wersja Projektu Budowlanego (RwPB)
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR)
  • Robocze linie granić pasów drogowych
 4. Ustalenie – doprecyzowanie czasu ujętego jako czas trwania prac – ustalono 47 miesięcy.

Rada Budowy nr 1

W dniu 13 lipca 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 1.

 1. Przyjęto agendę Rad Budowy:
  • Warunki atmosferyczne\
  • Postęp Prac projektowych/Robót (za ubiegły m-c)
  • Status Programu
  • Środki / Personel / Sprzęt
  • Przewidywany Postęp Prac projektowych / Robót (za następny m-c)
  • Sprawy finansowe
  • Jakość Robót
  • Sprawy techniczne / projektowe
  • Roszczenia
  • Podwykonawcy
  • Sprawy administracyjne
  • Sprawy Ochrony Środowiska
  • BHP
  • Sprawy różne
  • Termin i miejsce następnej Rady Budowy
 2. Omówiono poszczególne punkty, odnosząc się do złożonych Dokumentów Wykonawcy oraz zaawansowania prac projektowych.
 3. Wykonawca przekazał powiadomienie o Roszczeniach związanych z:
  • R-01 – Zmiana w prawie – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
  • R-02 – braku w zasobach Ośrodka Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku
 4. Wykonawca przedstawił Podwykonawcę: spółkę Mosty Katowice, do wykonania prac projektowych.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 5 lipca odbyła się Rada Techniczna nr 1.

 1. Omówienie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
  • Program Prac Projektowych
  • Program Zapewnienia Jakości
 2. Ustalenie wzoru Raportu Tygodniowego Wykonawcy

Podpisanie umowy

Umowa z Wykonawcą: STRABAG Sp. z o.o.

Umowa nr 62/KP-9/2021 zawarta w dniu 28 maja 2021r.

Umowa o nadzór z Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Umowa nr 117/KP-9/2021 zawarta w dniu 03.09.2021r.

Anna Jędras – Dyrektor ds. Kontraktów
Lafrentz Polska