Rada Techniczna nr 14

Dnia 07.02.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 14 na której omawiano:

 1. Operat Wodnoprawny na przekroczenie cieków i rzek przez Obiekty Inżynierskie
 2. Harmonogram spotkań akceptujących DW

Rada Techniczna nr 13

Dnia 27.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 13 na której omawiano:

 1. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 2. Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 3. Operat Wodnoprawny
 4. Sprawy finansowe – PŚP nr 7
 5. Program Prac Projektowych

Rada Techniczna nr 12

Dnia 14.01.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 12 na której omawiano:

 1. System odwodnienia i zbiorniki retencyjne
 2. Operaty wodnoprawne
 3. Oświetlenie drogowe i zasilanie MOP
 4. Projekt SOR
 5. KSZR i kanał technologiczny
 6. Linie rozgraniczające teren
 7. Ekrany akustyczne

Rada Budowy nr 7

W dniu 10.01.2022 odbyła się Rada Budowy nr 7.

Omówiono:

 1. Lokalizacje KSZR poza zakresem opracowania.
 2. Bramownice wraz z tablicami E2b poza zakresem zamówienia czyli wskazanymi trzema odcinkami drogi ekspresowej o długości 9,510 km.
 3. Analizę Akustyczna.
 4. Odwodnienie pasa drogowego.
 5. Kanał technologiczny.
 6. Obiekty Inżynieryjne.

Wykonawca przedstawił wykaz korespondencji związanej z uzyskaniem warunków technicznych.

Rada Techniczna nr 11

W dniu 21.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Inżynier Kontraktu Waldemar Kubiś przestawił główny temat Rady Technicznej, którym był System Odwodnienia w ciągu trasy S6. Omówiono przepusty pod drogami oraz zbiorniki retencyjne.

Rada Budowy nr 6

W dniu 13.12.2021 odbyła się Rada Budowy nr 6.

 1. Wykonawca omówił zagadnienia : PZT, ekrany akustyczne oraz odwodnienie pasa drogowego.
 2. Kierownik Projektu poruszył temat kompletności uzyskanych przez Wykonawcę Warunków Technicznych.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 23.11.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 10. Omówiono następujące tematy:

 1. Branża elektryczna – warunki techniczne.
 2. Analiza projektu SOR.
 3. Analiza Prognozy Ruchu.
 4. Aktualizacja PZT.
 5. Wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych.
 6. System Zarządzania Ruchem.

Rada Budowy nr 5

W dniu 15 listopada 2021 odbyła się Rada Budowy nr 5.

 1. IK poinformował, że RB odbywa się wg poniższej agendy :
  • Rada Projektu
  • Warunki atmosferyczne
  • Postęp Prac projektowych/Robót (za ubiegły m-c)
  • Status Programu
  • Środki / Personel / Sprzęt
  • Przewidywany Postęp Prac projektowych / Robót (za następny m-c)
  • Sprawy finansowe
  • Jakość Robót
  • Sprawy techniczne / projektowe
  • Roszczenia
  • Podwykonawcy
  • Sprawy administracyjne
  • Sprawy Ochrony Środowiska
  • BHP
  • Sprawy różne
  • Termin i miejsce następnej Rady Budowy
 2. Wykonawca przedstawił dwa zakresy projektowe, tj.: ekrany akustyczne oraz odwodnienie drogi ekspresowej, które to tematy uległy zasadniczej zmianie od poprzedniej RB. Następnie Wykonawca poinformował o zakresie prowadzonych prac projektowych w pozostałych branżach.
 3. Wykonawca przekazał w dniu 04.10.2021r. Wniosek o PŚP nr 4 za wrzesień 2021r., a 03.11.2021r. Wniosek o PŚP nr 5 za październik 2021r.

Rada Techniczna nr 9

W dniu 3 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 9.

 1. Omówiono szczegółowo KSZR
 2. Omówiono aktualizację Harmonogramu Prac i Płatności

Rada Techniczna nr 8

W dniach 27-28 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 8.

 1. Analizowano PPP, Harmonogram Prac i Płatności oraz podział Dokumentów Wykonawcy na elementy do odbioru i przeglądu.
 2. Omówiono Zakres Zamówienia przedstawiony przez Wykonawcę, w którym Wykonawca podzielił prace do wykonania na zakres podstawowy i rozszerzony.
 3. Omówiono:
  • uwagi IK do Projektu Budowlanego Branży Drogowej (PBBD)
  • uszczegółowiony PPP- oświetlenie drogowe
  • wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych
 4. Omówiono sprawy związane z geodezją, tj.: mapy do celów projektowych, tryb składania poszczególnych dokumentów oraz plan podziałów (linie rozgraniczające).
 5. Zamknięto część tematów z poprzednich RT oraz wskazano sprawy w toku, które należy kontynuować.