Rada Budowy nr 16

W dniu 10 października 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na listopad.

Rada Techniczna nr 24

W dniu 4 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 24, na której omówione zostały uwagi do PW Ekrany Akustyczne oraz uwagi do PAB Odwodnienie i melioracje.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23, na której omówione zostały tematy:

1. Plan działań Ratowniczych

2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

3. Posadowienie Obiektów Inżynierskich.

Narada Techniczna

Dnia 13 września 2022 r. odbyła sią Narada Techniczna tematem, której było omówienie Programu Prac Projektowych rew. 0.77.

Rada Budowy nr 15

Dnia 12 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na wrzesień.

Rada Budowy nr 14

Dnia 22 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na sierpień.

Zmiany w Przedstawicielstwach

Od dnia 17.08.2022 r. funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pełni Pan Adam Burkacki. Tym samym od dnia 17 sierpnia Pan Mariusz Schab pełni funkcję Zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 22

Dnia 09 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Tematem było omówienie STWiORB, Programu Prac Projektowych, statusu Pozwoleń Wodnoprawnych oraz ZRID.

Rada Budowy nr 13

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na lipiec.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Tematem było uzgodnienie zakresu dróg do remontu.