Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 85,50%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 57,65%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,37%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 7,29%