Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 40,75%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 69,44%

Bez uwzględnienia okresów zimowych: 66,45%
Z uwzględnieniem okresów zimowych: 69,44%

Zaawansowanie czasowe – etap robót

Postęp: 41,79%

Bez uwzględnienia okresów zimowych 42,92%
Z uwzględnieniem okresów zimowych 41,79%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 42,52%