Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 55,18%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 40,67%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,82%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 5,57%