Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 72,97%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 49,06%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 3,73%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 6,66%