Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 51,67%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 78,90%

Zaawansowanie czasowe – etap robót

Postęp: 54,34%

Bez uwzględnienia okresów zimowych 52,83%
Z uwzględnieniem okresów zimowych 54,34%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 61,97%

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 96,03%