Rada Techniczna nr 23

W dniu 03 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23, na której omówione zostały tematy:

1. Plan działań Ratowniczych

2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

3. Posadowienie Obiektów Inżynierskich.

Narada Techniczna

Dnia 13 września 2022 r. odbyła sią Narada Techniczna tematem, której było omówienie Programu Prac Projektowych rew. 0.77.

Rada Budowy nr 15

Dnia 12 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na wrzesień.

Rada Budowy nr 14

Dnia 22 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na sierpień.

Zmiany w Przedstawicielstwach

Od dnia 17.08.2022 r. funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pełni Pan Adam Burkacki. Tym samym od dnia 17 sierpnia Pan Mariusz Schab pełni funkcję Zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy.

Rada Techniczna nr 22

Dnia 09 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Tematem było omówienie STWiORB, Programu Prac Projektowych, statusu Pozwoleń Wodnoprawnych oraz ZRID.

Rada Budowy nr 13

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiony został stan prac projektowych oraz zaawansowanie robót projektowych. Projektant zaprezentował prace przewidziane na lipiec.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Tematem było uzgodnienie zakresu dróg do remontu.

Rada Budowy nr 12

W dniu 13.06.2022 odbyła się Rada Budowy nr 12, na której omówiono stan prac projektowych i zaawansowanie robót projektowych oraz harmonogram prac projektowych na czerwiec 2022.

Rada Techniczna nr 20

W dniu 09.06.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 20. Tematami poruszanymi było omówienie spraw związanych z przedłożonym opracowaniem Map do Celów Projektowych (MDCP) zgodnie z SP-30.10.00 pkt. 4.5.3.5 rew. 0.1 oraz uwag do materiałów do Zgłoszenia Robót Budowlanych.