Rada Techniczna nr 73

W dniu 03 lipca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 73, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.