Rada Budowy nr 36

W dniu 13 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 36, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.