Rada Techniczna nr 72

W dniu 5 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 72, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.