Rada Techniczna nr 71

W dniu 29 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 71, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.