Rada Techniczna nr 70

W dniu 15 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 70, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.