Rada Budowy nr 35

W dniu 09 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 35, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.