Rada Techniczna nr 69

W dniu 25 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 69, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.