Rada Techniczna nr 68

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 68, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.