Rada Budowy nr 34

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 34, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.