Rada Techniczna nr 67

W dniu 03 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 67, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.