Rada Techniczna nr 66

W dniu 20 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 66, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.