Rada Techniczna nr 65

W dniu 13 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 65, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.