Rada Budowy nr 33

W dniu 11 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 33, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.