Rada Techniczna nr 64

W dniu 28 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 64, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.