Rada Techniczna nr 63

W dniu 14 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.