Rada Budowy nr 32

W dniu 08 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 32, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.