Rada Techniczna nr 62

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 62, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.