Rada Techniczna nr 61

W dniu 17 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 61, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.