Rada Budowy nr 31

W dniu 11 stycznia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 31, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.