Rada Techniczna nr 60

W dniu 19 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 60 , podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.