Rada Budowy nr 30

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 30 , podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.