Rada Techniczna nr 59

W dniu 06 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 59, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz inne niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.