Rada Techniczna nr 58

W dniu 28 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 58, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.