Rada Techniczna nr 57

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.