Rada Techniczna nr 56

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.