Rada Budowy nr 29

W dniu 09 listopada 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 29, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.