Rada Techniczna nr 55

W dniu 24 października 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.