Rada Techniczna nr 54

W dniu 17 października 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.