Rada Budowy nr 28

W dniu 12 października 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 28, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.