Rada Techniczna nr 53

W dniu 03 października 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 53, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.