Rada Techniczna nr 52

W dniu 26 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.