Rada Techniczna nr 51

W dniu 19 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.