Rada Budowy nr 27

W dniu 13 września 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 27, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.