Rada Techniczna nr 50

W dniu 5 września 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 50, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.