Rada Techniczna nr 49

W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 49, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.