Rada Techniczna nr 48

W dniu 22 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.