Rada Techniczna nr 47

W dniu 16 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 47, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.