Rada Budowy nr 26

W dniu 07 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 26 , podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.