Rada Techniczna nr 46

W dniu 01 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.