Rada Techniczna nr 45

W dniu 25 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 45, podczas której omówione zostały bieżące roboty prowadzone na placu budowy, prace projektowe oraz innych niezbędne uzgodnienia pomiędzy Stronami.